HİZMETLERİMİZ
İş Sağlıgı ve
Güvenlik Hizmetleri
Devamı için tıklayınız
Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirilmesi
Devamı için tıklayınız
SGK Danışmanlığı
Devamı için tıklayınız
İş Sağlığı ve
Güvenlik Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz
 • İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • Acil Durum Planı
Kalite Yonetimi
Sistem Bilgilendirilmesi
 • ISO 9001-2008
 • ISO 22000:2005 HACCP
 • ISO 14001
 • ISO 10002
 • CE BELGESİ
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • GLOBALGAP
 • I.T.U. (İyi Tarım Uygulamaları)
 • MARKA TESCİL
 • TSE
 • ÜRETİM İZNİ / GIDA SİCİLİ
 • ISO 13485 MEDİKAL
 • BRC (British Retail Consortium)
 • G İŞARETİ
 • TN/TNC.TESCO NURTURE
E-Bülten
Listeden Çıkmak İçin tıklayınız
BLOG
İş Sağlığı ve Güvenliğine Kısa Bir Bakış
ILO tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği,” her meslekte çalışanların yüksek düzeyde fiziksel, ruhsal ve sosyal bir or...
Devamı>
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplam nüfusun yarısına yakın bir bölümünü çalışanlar oluşturmaktadır. Gelişen tek...
Devamı>
İşçi ve İşveren Açısından Önemi
Dünya’nın neresinde olursa olsun yasayan her insanın hayatı kutsaldır. Irk, soy, inanç, cinsiyet, yas, meslek farkı göze...
Devamı>
SORULAR VE
CEVAPLAR
1
İşyeri tescil kodunun tebliğde bulunmadığı durumlarda işyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
2
*İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?
3
Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur?
4
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
5
Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?
İşçi Sağlığı İşe Giriş Muayenesi
İşe giriş muayeneleri; isin riskleri göz önünde bulundurularak, çalışanların sağlık durumunun ise uygun olup olmadığının...
Devamı>
İSG hizmetlerinde Öncelikle Yapılması Gerekenler
6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 Tarihinden itibaren 3 maddesi dışında yürürlüğe girmiştir. Kanunun...
Devamı>
Alt İşveren Denetimi Ve Asıl işverenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Türkiye’ de son yıllarda etkin olarak kullanılan Alt İşverenden Hizmet alınması kavramı oldukça yoğun olarak yaşanmaktad...
Devamı>
LİDERLİK
Çoğu kişi Liderlik kavramına baktığında, işe yüzyıllardan beri bu konu üzerine düşünen filozof ve yazarların ve son döne...
Devamı>