Sgk Danışmanlığı

SGK Danışmanlığı


İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ
• İhale konusu işler, özel bina inşaatları gibi geçici veya mevsimlik işlerle ilgili olarak danışmanlık ve genel denetim hizmetlerinin sunulması
• Asgari işçilik oran tespiti ve itiraz süreci
• Sürekli işyeri sigortalıları ile yürütülen ihale konusu işler:
• Asgari işçilik araştırması yöntemi ile ilişiksizlik belgesi temini
• Teftişe hazırlık müşavirlik hizmeti
• Teftiş sırasında ve sonrasında verilen müşavirlik hizmeti


SİGORTALILARA YÖNELİK HİZMETLERİMİZ:
• Sigortalıların;
• Emeklilik,
• Hizmet İhyası,
• Hizmet Borçlanması,
• Yurt Dışı Borçlanması,
• Askerlik Borçlanması,
• Genel Sağlık Sigortalılığı,
• Yeşil Kart Uygulaması
Ve her konuda gerekli desteğin sağlanması yetkili sosyal güvenlik uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir.