İş Güvenliği Uzmanı - Serhat OSGB-OSGB-OSGB Serhat

OSGB Serhat
İçeriğe git
Serhat OSGB İş Güvenliği Uzmanı ve Hizmetlerimiz;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
• Eğitim Planı hazırlamak
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
• Risk Değerlendirmesi yapmak
• Acil Durum Planı hazırlamak
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
• İç Yönetmelik hazırlamak
• İş İzni Prosedürü hazırlamak
• Çalışma talimatları hazırlamak
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
• Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.
İş Güvenliği
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri;

  • İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine  getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”

  • Az  tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve  daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik  ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir.  Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 sayısının tam  katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz  önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri  kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  • Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla  çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500  çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı  görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan  çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen  kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla  çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250  çalışan için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir.  Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 sayısının tam  katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz  önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri  kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  • İş Güvenliği Uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. (Değişik  ikinci cümle: RG-11/10/2013-28792)Birden fazla işyeri ile kısmi süreli  iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen  süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

  • İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.
Cevizli Mah. Tansel Cad. Yeşil Sokak
Adakule Rezidans No:4 D:5 MALTEPE/İST.
0216 441 96 94
0216 441 96 62 Fax
0549 710 37 00 Mobile
© Copyright Serhatosgb
İçeriğe dön