Risk Analizi - Serhat OSGB-OSGB-OSGB Serhat

OSGB Serhat
İçeriğe git
Risk Değerlendirmesi/Analizi;

Zorunlu Risk Analizini Yaptırdınız mı?
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak  2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk değerlendirme / Risk  analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak  Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4.851 TL  aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin  yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren kesilecektir. “İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek  tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla  yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil  Durum Planını tüm işyerlerinin hazırlaması gerekiyor.
(Madde 10) İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu  doldurmak, sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor, gerekli  önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Risk Analizlerinin; az  tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için 4,  çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.
Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının “Risk Analizi” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.
Serhat Risk Analizi
Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma

MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
d) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
Cevizli Mah. Tansel Cad. Yeşil Sokak
Adakule Rezidans No:4 D:5 MALTEPE/İST.
0216 441 96 94
0216 441 96 62 Fax
0549 710 37 00 Mobile
© Copyright Serhatosgb
İçeriğe dön